Service

Équilibrage dynamique des ventilateurs

Équilibrage dynamique des ventilateurs

Nous nous concentrons sur l’équilibrage sans démontage des rotors de ventilateur. Nous équilibrons les ventilateurs de transport et les ventilateurs centrifuges d’extraction. Nous nous spécialisons dans l’équilibrage des ventilateurs dans les systèmes de filtration directement chez les clients, de manière non démontée.

Équilibrage dynamique des ventilateurs

Qu'est-ce qu'un déséquilibre du rotor du ventilateur?


Un déséquilibre se produit dans les rotors du ventilateur, où l’axe du centre de gravité n’est pas le même que l’axe de rotation du rotor du ventilateur. La force centrifuge du balourd est transmise via les paliers du rotor ou de l’arbre du moteur au carter du ventilateur et tout l’ensemble vibre ainsi. Les vibrations entraînent non seulement une charge accrue sur les roulements, le moteur et le carter du ventilateur, où ils peuvent être endommagés, mais augmentent également le bruit du ventilateur pendant le fonctionnement.

Équilibrage dynamique des ventilateurs

Pourquoi un ventilateur équilibré se met-il soudainement à vibrer?


Une augmentation soudaine des vibrations du ventilateur est une indication de dommages au rotor du ventilateur, tels que des dommages mécaniques à la pale du ventilateur, une rupture de la soudure de la pale ou des dommages au fluide transporté. Ce sont les dommages au milieu transporté qui se produisent souvent dans les ventilateurs de transport, où l’air et les particules du matériau extrait sont transportés par le ventilateur. Des autocollants de matériau peuvent se former sur le rotor du ventilateur, ce qui peut faire vibrer le ventilateur.

Équilibrage dynamique des ventilateurs

Quel est l'avantage de l'équilibrage des ventilateurs sans démontage?


L’avantage de l’équilibrage sans démontage des rotors du ventilateur est l’équilibrage dynamique de l’ensemble du système rotatif moteur + arbre + rotor du ventilateur. Le deuxième avantage incontestable de l’équilibrage sans démontage est le gain de temps et de travail et l’économie associée des coûts d’investissement pour la réparation des machines.

Équilibrage dynamique des ventilateurs

Comment fonctionne l'équilibrage en pratique?


Servisní technik nejprve zabezpečí ventilátor proti spuštění tak aby byla zajištěna jeho bezpečnost. Provede fyzickou kontrolu rotoru ventilátoru a odstranění nalepeného prachu na listech rotoru. Na rotující součást nalepí reflexní pásek, který slouží ke snímání otáček rotoru a zároveň stanovuje úhel ke kterému bude počítán nevývažek. Technik dále umístí senzor snímání otáček a senzor vibrací na bližší ložisko rotoru ventilátoru. Při prvním roztočení ventilátoru na provozní otáčky vyvažovačka načte data o velikosti a úhlu nevývažku vůči reflexnímu pásku. Před druhým měřením je na definovaný úhel nainstalováno rozvažovací závaží o přesné hmotnosti. Díky tomuto záměrně instalovanému nevývažku dojde k ovlivnění vibrace a vyvažovací program automaticky vypočítá přesný úhel a velikost závaží, které je nutné na rotor ventilátoru přivrtat, přinýtovat či přivařit. Následně dojde k třetímu roztočení soustavy tzv. kontrolnímu měření. Pokud jde vyvažování dle plánu, stačí pro kvalitní vyvážení rotoru třikrát roztočit ventilátor.

Équilibrage dynamique des ventilateurs

Le résultat de l'équilibrage des ventilateurs


A partir de la balance, un protocole est rédigé qui décrit avec précision les valeurs d’entrée du déséquilibre, les poids utilisés et le niveau résiduel du déséquilibre.

Nous contacter

Prévention contre les fortes vibrations


Nous vous recommandons d’effectuer des diagnostics de vibration de service réguliers de chaque ventilateur au moins une fois par an. Nous serons heureux si vous nous contactez.